De laatste tijd gaan er steeds meer stemmen op voor een eerlijke gang van zaken als het gaat om het Medicaid-gezondheidsstelsel van de Amerikaanse staat. In een verklaring geeft Henry Lloyd, manager bij HDVL, de nodige kritieken die voornamelijk te maken hebben met het stijgende aantal fraudegevallen.

“Het oude wetsvoorstel had een aantal definities van wat een ‘geloofwaardige beschuldiging van fraude’ eigenlijk is, en hadden strikte betaaltermijnen. Daarnaast zouden er veel meer goed gedefinieerde processen in het bepalen van de werkelijke geloofwaardigheid van deze aantijgingen. Maar het belangrijkste is dat het aanbieders de gelegenheid gaf om te reageren op aantijgingen voordat een CAF op zijn plaats wordt gezet.“

Volgens Young ontbreekt een aantal bepalingen uit het oude wetsvoorstel in de nieuwe wet. “De aanbieder heeft nu geen gelegenheid om te reageren op de CAF voordat hun betalingen worden gedaan. Dit is een probleem waarmee alle Medicaid aanbieders te kampen hebben.”

“De notie van een ‘geloofwaardige bewering’ is zelfs niet gedefinieerd in de nieuwe versie. Het probleem is dat een CAF ruimte geeft voor eigen interpretatie en subjectiviteit. CAF’s zijn onderworpen aan een ‘integriteitsonderzoek’, maar voor zover we op dit moment weten, zullen deze beoordelingen niet beschikbaar zijn voor controle door iemand buiten de OIG. Deze onderzoeken vinden geheel intern plaats.“

Lloyd pleit enerzijds voor meer openheid, om iedere verdenking van fraude in de kiem te smoren, en anderzijds voor een wetsvoorstel dat zo min mogelijk ruimte over laat voor eigen interpretatie. Naar verwachting krijgt hij hiervoor steeds meer mensen achter zich. “Het is voor de gezondheid van iedereen in de VS van groot belang dat dit stelsel zo snel mogelijk gezuiverd wordt van iedere vorm van fraudegevoeligheid”, aldus Lloyd.