Kater van een verslaving

Wat zijn de kenmerken & oorzaken van een verslaving?

Wat is de definitie van een verslaving?

Een verslaving hoeft niet alleen te slaan op middelen. Je kunt ook verslaafd raken aan bepaalde ongezonde “gewoontes”. Zoals bijvoorbeeld een gokverslaving of een meer opkomende verslaving zoals social media. Social media is opkomend onder de jongeren en loopt inherent aan andere internet verslavingen zoals sex, gamen of chatten. Nu hoef je niet direct bang te zijn als je in de categorie valt die gevoeliger is voor een verslaving, maar is het altijd goed om de kenmerken te leren herkennen.

Definitie

Lichamelijk en geestelijk afhankelijk zijn van iets wat je eet, drinkt of inneemt (eten, alcohol, drugs) of wat je doet (gamen, internetten, gokken, seks enz.). 1

Kenmerken van een verslaving

De kenmerken van een verslaving leren herkennen helpt je preventief. Voorkomen is altijd beter dan genezen dus voorlichting op het gebied van verslaving is belangrijk. Bij groepen die een hoger risico vormen, zoals jongeren maar ook als verslaving in de familie meer voorkomt dienen beter op de hoogte te zijn van de gevaren.

Een verslaving is vast te stellen volgens de zogenoemde DSM-5. Een Amerikaans handboek dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient. 2 Ze hebben 11 kenmerken opgesteld waar uit kan blijken of je een verslaving aan stoffen hebt. De hoeveelheid kenmerken die je kunt afvinken bepalen hoe ernstig de stoornis is:

 • 2/3: milde stoornis
 • 4/5: gematigde stoornis
 • 6 of meer: ernstige stoornis

De kenmerken3:

 1. U gebruikt vaker en in grotere hoeveelheden dan dat oorspronkelijk het plan was.
 2. Pogingen om te minderen of te stoppen, mislukken.
 3. Het gebruik en het herstel van dit gebruik kost veel tijd.
 4. U heeft een sterk verlangen om te gebruiken.
 5. Door uw gebruik schiet u te kort op uw werk, op school, of thuis.
 6. U blijft continu gebruiken, ondanks het ontstaan van problemen op relationeel vlak.
 7. Opgeven van activiteiten: hobby’s, sociale activiteiten, of werk .
 8. U gebruikt voortdurend, zelfs wanneer u daardoor in gevaar komt.
 9. U gebruikt voortdurend, ondanks het besef dat dit gebruik lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt.
 10. U heeft continu grotere hoeveelheden nodig om dit effect nog te kunnen voelen. Dit wordt ook wel tolerantie genoemd.
 11. De ontwenningsverschijnselen die minder hevig optreden door meer van de stof te gebruiken.

Oorzaken van een verslaving4

Er zijn meerder oorzaken die een verslaving kunnen oproepen. Bijvoorbeeld nieuwsgierigheid, spanning, ontdekken van het onbekende of gewoon stoer willen zijn. Dit zijn oorzaken die vaker voorkomen bij jongeren, en in de kern komt het er op neer dat je ergens bij wil horen en/of je je identiteit daar aan wilt meten. Als je wilt roken dan komt dat bijvoorbeeld vaak onbewust omdat er in je omgeving iemand rookt naar wie je op kijkt.

Mensen die op latere volwassen leeftijd verslaafd raken hebben vaak een andere oorzaak. Dan komt het bijvoorbeeld vaker voor dat mensen drugs gaan gebruiken om de werkelijkheid te ontvluchten.

Hulp nodig?

Erkennen dat je verslaafd bent is al een hele grote stap alleen ben je er dan helaas nog niet. Sommigen lukt het om zelf af te kicken van een verslaving, maar hulp zoeken is echt niet iets waar je je voor hoeft te schamen. Als je op zoek bent naar laagdrempelige kliniek die je in huiselijke sfeer kan helpen om je van je verslaving af te helpen dan ben je bij Spoor6 aan het juiste adres.

Bronnen


Biertje met schuim

Alles wat je moet weten over alcohol

Alcohol (ethanol) is een kleurloze vloeistof die bedwelmend werkt op de menselijke geest. Het wordt verkregen door gisting van suiker in granen, druiven en vruchten. Gisting is een biochemisch proces waarbij glucose in alcohol en koolstofdioxide wordt omgezet. Dit gebeurt met behulp van bacteriën, schimmels en afwezigheid van zuurstof.

Bekende alcohol soorten die door gisting zijn verkregen, zijn bier en wijn. Bij gisting is het alcoholpercentage niet meer dan 15%. Sterke alcoholische dranken kunnen alleen op kunstmatige wijze worden gemaakt door de drank te destilleren. Bij destillatie worden d.m.v. verdamping twee of meer stoffen gescheiden. Sterke drank heeft een alcoholpercentage van meer dan 15%. Jenever, whiskey en cognac zitten bijvoorbeeld rond de 40%.

De geschiedenis van bier

De eerste alcohol werd duizenden jaren geleden gebrouwen in Mesopotamië, Egypte en China. In Mesopotamië werd brood in water verkruimeld en liet men het gisten. In Egypte werd bier gebruikt bij offers en ceremonieën ter herinnering aan de doden.

Tijdens de Middeleeuwen was bier de gebruikelijke drank voor het gewone volk. Het werd gebrouwen door vrouwen in kloosters en abdijen. Na de Middeleeuwen werd bier brouwen steeds professioneler; bier werd niet alleen meer voor eigen gebruik gemaakt, maar ook voor de handel. In 1839 werd in de Tsjechische stad Pilsen de uitvinding gedaan van het pilsener (een ondergistend bier met een goudgele kleur).

Meten is weten: statistieken over alcohol

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) houdt de alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking nauwkeurig bij. Zo is de bierconsumptie tussen 1990 en 2012 bijvoorbeeld flink gedaald, terwijl de consumptie van wijn juist toenam. Het aantal liters pure alcohol per hoofd daalde van echter met bijna 10%.

Verder vermeldt STAP gegevens over het alcoholgebruik van schoolgaande jongeren en de rol van hun ouders. Uit een scholierenonderzoek van het NIBUD in 2010 / 2011 vertelde 21% van de Nederlandse jongens gemiddeld 67 euro per maand uit te geven aan alcohol. Ook staan er verschillende rapportages met gegevens over probleemdrinken, alcoholaccijnzen,
alcoholverstrekking aan jongeren, comadrinken en jongeren met een alcoholverslaving

Alcohol tijdens de griep

Griep komt vaak voor in de wintermaanden. Als je veel hoest en niest, verlies je meer vocht dan normaal. Het is dan verstandig om geen alcohol te drinken. Alcohol onttrekt namelijk vocht aan het lichaam. Het is beter om water en thee te drinken, daarvan word je sneller weer gezond.


Ondertekening

Algemene verplichtingen op grond van de Arbowet

In een serie artikelen zoomen we in op de Arbowet binnen de architectenbranche. We hebben diverse relevante vragen voor u verzameld, die we stuk voor stuk voor u zullen beantwoorden. Hieronder vindt u deel 2.

Is een architectenbureau verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten en gedetacheerden?

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers in het bedrijf, dus ook van die van uitzendkrachten en gedetacheerden. De werkgever moet zelfs een kopie van de RisicoInventarisatie en Evaluatie naar het uitzendbureau opsturen.  

Moet een werkgever een goede eigen werkplek voor een stagiaire regelen en aan welke arboregels moet de werkgever zich houden?

Elke werkgever is verplicht zich te houden aan de arboregels, ongeacht of er in het bedrijf vaste werknemers, stagiaires of andere medewerkers werken. De veiligheid en gezondheid van de stagiaires mag niet in gevaar zijn. De werkgever moet dus zorgen voor een volwaardige werkplek en voor goede arbeidsomstandigheden en voorlichting.

Is een architectenbureau verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van oproepkrachten en van werknemers met een nul-urencontract?

Ja, elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van al zijn werknemers. Dus ook als die werknemers geen vast aantal uren, vast loon en vaste werktijden hebben.

Hebben werknemers ook verplichtingen vanuit de Arbowet?

Jazeker. De Arbowet kent voor zowel werkgevers als werknemers verplichtingen. Verplichtingen voor werknemers zijn: het niet verwijderen van beveiligingen, het veilig werken met arbeidsmiddelen (apparaten en machines), het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) indien voorgeschreven, het meewerken aan voorlichting en onderricht, het melden van onveilige situaties, het bijstaan van bedrijfshulpverleners en deskundigen (uit de maatwerkregeling of van de Arbodienst). De Arbeidsinspectie kan werknemers beboeten indien ze zich niet aan de Arbowet houden. In de bouwsector is dit de laatste jaren met enige regelmaat voorgekomen.


medical

Steeds meer draagkracht voor eerlijker Medicaid

De laatste tijd gaan er steeds meer stemmen op voor een eerlijke gang van zaken als het gaat om het Medicaid-gezondheidsstelsel van de Amerikaanse staat. In een verklaring geeft Henry Lloyd, manager bij HDVL, de nodige kritieken die voornamelijk te maken hebben met het stijgende aantal fraudegevallen.

“Het oude wetsvoorstel had een aantal definities van wat een ‘geloofwaardige beschuldiging van fraude’ eigenlijk is, en hadden strikte betaaltermijnen. Daarnaast zouden er veel meer goed gedefinieerde processen in het bepalen van de werkelijke geloofwaardigheid van deze aantijgingen. Maar het belangrijkste is dat het aanbieders de gelegenheid gaf om te reageren op aantijgingen voordat een CAF op zijn plaats wordt gezet.“

Volgens Young ontbreekt een aantal bepalingen uit het oude wetsvoorstel in de nieuwe wet. “De aanbieder heeft nu geen gelegenheid om te reageren op de CAF voordat hun betalingen worden gedaan. Dit is een probleem waarmee alle Medicaid aanbieders te kampen hebben.”

“De notie van een ‘geloofwaardige bewering’ is zelfs niet gedefinieerd in de nieuwe versie. Het probleem is dat een CAF ruimte geeft voor eigen interpretatie en subjectiviteit. CAF’s zijn onderworpen aan een ‘integriteitsonderzoek’, maar voor zover we op dit moment weten, zullen deze beoordelingen niet beschikbaar zijn voor controle door iemand buiten de OIG. Deze onderzoeken vinden geheel intern plaats.“

Lloyd pleit enerzijds voor meer openheid, om iedere verdenking van fraude in de kiem te smoren, en anderzijds voor een wetsvoorstel dat zo min mogelijk ruimte over laat voor eigen interpretatie. Naar verwachting krijgt hij hiervoor steeds meer mensen achter zich. “Het is voor de gezondheid van iedereen in de VS van groot belang dat dit stelsel zo snel mogelijk gezuiverd wordt van iedere vorm van fraudegevoeligheid”, aldus Lloyd.


Laptop scherm

Hoe mijn seks verslaving mijn leven opslokte

Van jongs af aan was ik al geïnteresseerd in het vrouwelijke geslacht. Ik kan me nog goed herinneren toen ik voor het eerst een porno film zag bij een vriendje. Ik was er compleet van in de ban en sinds die eerste ervaring heb ik porno eigenlijk nooit meer los kunnen laten. In diezelfde tijd kregen we voor het eerst internet wat sneller was dan het trage inbellen. Dat zorgde ervoor dat ik gemakkelijk porno kon kijken. In die eerste jaren was dat nog redelijk onschuldig, aangezien je het hier met vrienden over hebt leek ik niet bijzonder veel meer geïnteresseerd te zijn in porno dan anderen. Ik was op dat moment 13 jaar en zat net op de middelbare school.

Het moment dat je denkt dat er wellicht iets mis is

Toen ik een jaar of 15 was en in die tijd ook mijn eerste seksuele ervaring had gehad begon het voor mij iets obsessiefs te worden om seks te hebben. Gezien het feit dat ik nog niet altijd seks kon hebben met een meisje trok ik me destijds meerdere keren af op een dag, zelfs op school in de pauzes kon ik het niet laten om af te trekken. Mijn schoolprestaties begonnen er onder te leiden omdat ik tijdens de lessen constant met seks bezig was. Ondertussen keek ik porno die ook steeds heftiger moest worden om me nog maar een beetje te prikkelen.

Van kwaad tot erger

Na de middelbare school kwam mijn verslaving tot een toppunt. Ik had in die tijd coke al ontdekt en vond het heerlijk om te ervaren hoe je met deze drugs de remmen echt volledig los kon laten gaan. Mijn hele leven ging zich focussen op de seks in de weekenden. Op forums, chats & parenclub’s ging ik opzoek naar mensen om mee af te spreken. Het werd een primair onderdeel van mijn leven waar tijd, geld en bewustzijn totaal vervagen. Constant op zoek naar die ene ultieme rush, en die komt op een gegeven moment ook niet meer.

Mijn persoonlijke probleem is geweest dat ik veel te laat aan de bel heb getrokken. Ik ben een relatie kwijt geraakt, vrienden & familie wilde niks meer met mij te maken hebben op een gegeven moment. Ik denk dat ik uiteindelijk 15 jaar van mijn leven heb “verloren” aan deze verslaving. En nog steeds vind ik het erg moeilijk om normaal seks te hebben met een meisje.

Licht aan de horizon

Toen ik 28 was ben ik volledig ingestort. Ik was zo depressief als de pest, kon mezelf niet meer toe zetten om naar werk te gaan. De schaamte, het schuldgevoel, de angst en boosheid vormden een ijzeren grip op mijn bewustzijn. Ik wilde niet meer naar werk, niet meer sporten, helemaal niks. Het was toen, dat ik het lef nam om actie te ondernemen. Ik kwam via het internet bij Spoor6 terecht, een afkickkliniek in Bussum. Zij hebben mij goed geholpen om mijn seksverslaving onder controle te krijgen en een stukje van mijn leven weer terug te krijgen. Als ik terugkijk had ik natuurlijk veel eerder aan de bel moeten trekken en als je dit leest: Het moment dat je het idee hebt dat het je dagelijkse leven op een of andere manier beïnvloed raad ik je aan zo snel mogelijk daar over te communiceren met mensen.

 

Auteur:

Stef J.

 

Voor meer informatie over seksverslaving kun je terecht op de website van Spoor 6: https://www.spoor6.nl/verslavingen/seksverslaving/